Mọi người ở bên giúp đỡ và dạy dỗ em giống như một gia đình lớn. Cảm ơn Instulink luôn ở phía sau và giúp em đi hết chặng đường dài này.