Công ty Quốc tế Instulink

LINFIELD CHRISTIAN SCHOOL

THÔNG TIN CHUNG Trường: Lynfield Christian School Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 31950 Paula road Temecula, CA 92592 Website: www.linfield.com Email: [email protected] Hotline: 951-676-8111 Năm thành lập 1936 Loại trường Tư thục, Dự bị đại học, K-12, Trường Công giáo Học phí – Tiểu học: 9,660 USD/năm – Trung học: 11,280 USD/năm – Phổ thông: 12,180 USD/năm Yêu cầu đầu

Đọc thêm

WHITTIER COLLEGE

THÔNG TIN CHUNG Trường: Whittier College Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 13406 E.Philadelphia St.Whittier, CA90602 Website: www.whitier.edu Hotline: 592.907.4200 Năm thành lập 1887 Loại trường Cao đẳng nghệ thuật Học phí 11,000 – 13,500 USD/năm GIỚI THIỆU TRƯỜNG Với những trải nghiệm tại trường, Whitier hy vọng sẽ chuẩn bị các hành trang cho sinh viên bước chân vào một

Đọc thêm

MISSOURI WESTON STATE UNIVERSITY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Missouri Western State University Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 4525 Downs Drive, St. Joseph, MO 64507 Website: www.missouriwestern.edu Hotline: (816) 271 – 4200 Năm thành lập 1915 Loại trường Đại học công lập Yêu cầu đầu vào Yêu cầu Tiếng Anh: Đối với bằng cử nhân: TOEFL iBT: 72, IELTS 5.5, PTE 44, DET 40, iTEP

Đọc thêm

RIVERSIDE MILITARY ACADEMY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Riverside Military Academy Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 2001 Riverside Drive, Gainesville, GA 30501 Website: https://www.riversidemilitary.com Hotline: 1.800.462.2338 Diện tích 1907 Học phí 43,605 USD/năm Loại trường Quân sự/ Nam Sinh GIỚI THIỆU TRƯỜNG Với mục tiêu tạo nên một thế hệ nam sinh trẻ được hưởng một nền giáo dục cao, năng động và có

Đọc thêm

ERINDALE ACADEMY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Erindale Academy Quốc gia: Canada Địa chỉ: 1576 Dundas Street Wesst, Mississauga ON L5C 1E5 Website: http://www.teacademy.ca Email: [email protected] Hotline: 16-850-8889 Năm thành lập 1967 Loại trường Phổ thông tư thục Học phí Tham khảo tại http://www.teacademy.ca/UP/tuition-fees.jsp GIỚI THIỆU TRƯỜNG The Erindale Academy là một trường tư thục tại Mississauga, trường có hệ thống cơ sở vật chất

Đọc thêm

TORONTO CENTRAL ACADEMY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Toronto Central Academy Quốc gia: Canada Địa chỉ: 200 Sheppard Ave E, Toronto, ON M2N 3A9 Website: www.shgcnp.school.nz Email: [email protected] Hotline: 16-850-8889 Năm thành lập 1916 Loại trường Phổ thông tư thục Học phí Tham khảo tại http://www.tacademy.ca/UP/tuitionFees.jsp GIỚI THIỆU TRƯỜNG Là cầu nối đến với các trường đại học hàng đầu, chương trình của TCA

Đọc thêm

CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE

THÔNG TIN CHUNG Trường: Conseil Scolaire Viamonde Quốc gia: Canada Địa chỉ: 116, Cornelius Parkway Toronto (Ontario) M6L 2K5 Website: www.csviamonde.ca Hotline: 416 614 0844 Email: [email protected] Loại trường Trường công lập tiếng Pháp Điều kiện tuyển sinh Học sinh đã từng học tiếng Pháp ở bậc tiểu học Học phí 17,500 CAD/năm Số học sinh Khoảng 11,300 GIỚI THIỆU

Đọc thêm

THORNTON ACADEMY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Thornton Academy Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 438 Main Street Saco, Maine 04072 Website: www.thornton.finalsite.com Hotline: (207) 282-3361 Năm thành lập 1811 Loại trường Cấp2 – cấp 3 tư thục Học phí Tham khảo tại https://www.thorntonacademy.org/page.cfm?p=530 GIỚI THIỆU TRƯỜNG Nằm tai vùng duyên hải Saco, Maine xinh đẹp, trường Thornton được thành lập năm 1811, trở thành

Đọc thêm

NORTH CROSS SCHOOL

THÔNG TIN CHUNG Trường: North Cross School Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 4254 Colonial Ave., Roanoke, VA 24018. Website: www.northcross.org Hotline: (549)989-6641 – (866) 294-6284 Năm thành lập 1944 Loại trường Mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông. Học phí Tham khảo thêm tại https://www.northcross.org/tuition-and-fees.html GIỚI THIỆU TRƯỜNG Được thành lập năm 1944, trường North Cross cam kết không

Đọc thêm

GRIER SCHOOL

THÔNG TIN CHUNG Trường: Grier School Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 2522 Grier School Rd. | P.O. Box 308 Tyrone, PA 16686-0308 Website: www.grier.org Hotline: 814-684-3000 Năm thành lập 1853 Loại trường Trường dự bị Đại học dành cho nữ Chi phí 54,500 USD/năm (Bao gồm ăn ở, học phí) GIỚI THIỆU TRƯỜNG Được thành lập năm 1853, trường Grier là

Đọc thêm

LINFIELD CHRISTIAN SCHOOL

THÔNG TIN CHUNG Trường: Lynfield Christian School Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 31950 Paula road Temecula, CA 92592 Website: www.linfield.com Email: [email protected] Hotline: 951-676-8111 Năm thành lập 1936 Loại trường Tư thục, Dự bị đại

Đọc thêm

WHITTIER COLLEGE

THÔNG TIN CHUNG Trường: Whittier College Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 13406 E.Philadelphia St.Whittier, CA90602 Website: www.whitier.edu Hotline: 592.907.4200 Năm thành lập 1887 Loại trường Cao đẳng nghệ thuật Học phí 11,000 – 13,500 USD/năm

Đọc thêm

MISSOURI WESTON STATE UNIVERSITY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Missouri Western State University Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 4525 Downs Drive, St. Joseph, MO 64507 Website: www.missouriwestern.edu Hotline: (816) 271 – 4200 Năm thành lập 1915 Loại trường Đại học

Đọc thêm

RIVERSIDE MILITARY ACADEMY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Riverside Military Academy Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 2001 Riverside Drive, Gainesville, GA 30501 Website: https://www.riversidemilitary.com Hotline: 1.800.462.2338 Diện tích 1907 Học phí 43,605 USD/năm Loại trường Quân sự/ Nam Sinh

Đọc thêm

ERINDALE ACADEMY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Erindale Academy Quốc gia: Canada Địa chỉ: 1576 Dundas Street Wesst, Mississauga ON L5C 1E5 Website: http://www.teacademy.ca Email: [email protected] Hotline: 16-850-8889 Năm thành lập 1967 Loại trường Phổ thông tư thục

Đọc thêm

TORONTO CENTRAL ACADEMY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Toronto Central Academy Quốc gia: Canada Địa chỉ: 200 Sheppard Ave E, Toronto, ON M2N 3A9 Website: www.shgcnp.school.nz Email: [email protected] Hotline: 16-850-8889 Năm thành lập 1916 Loại trường Phổ thông tư

Đọc thêm

CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE

THÔNG TIN CHUNG Trường: Conseil Scolaire Viamonde Quốc gia: Canada Địa chỉ: 116, Cornelius Parkway Toronto (Ontario) M6L 2K5 Website: www.csviamonde.ca Hotline: 416 614 0844 Email: [email protected] Loại trường Trường công lập tiếng Pháp Điều

Đọc thêm

THORNTON ACADEMY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Thornton Academy Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 438 Main Street Saco, Maine 04072 Website: www.thornton.finalsite.com Hotline: (207) 282-3361 Năm thành lập 1811 Loại trường Cấp2 – cấp 3 tư thục Học phí

Đọc thêm

NORTH CROSS SCHOOL

THÔNG TIN CHUNG Trường: North Cross School Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 4254 Colonial Ave., Roanoke, VA 24018. Website: www.northcross.org Hotline: (549)989-6641 – (866) 294-6284 Năm thành lập 1944 Loại trường Mẫu giáo, tiểu học,

Đọc thêm

GRIER SCHOOL

THÔNG TIN CHUNG Trường: Grier School Quốc gia: Mỹ Địa chỉ: 2522 Grier School Rd. | P.O. Box 308 Tyrone, PA 16686-0308 Website: www.grier.org Hotline: 814-684-3000 Năm thành lập 1853 Loại trường Trường dự bị Đại

Đọc thêm
Close Menu