Công ty Quốc tế Instulink

COLLEGE OF NEW CALEDONIA

THÔNG TIN CHUNG Trường: College of New Caledonia Quốc gia: Canada Địa chỉ: 3330 22 Ave, Prince George, BC V2N 1P8, Canada Website: www.cnc.bc.ca Email: [email protected] Hotline: (250) 562-2131 Loại trường Cao đẳng Năm thành lập 1969 Điều kiện tuyển sinh – 18 tuổi trở lên – Hoàn thành Chương trình trung học, – Đáp ứng mọi yêu cầu của

Đọc thêm

CENTENNIAL COLLEGE

THÔNG TIN CHUNG Trường: Centennial College Quốc gia: Canada Địa chỉ: 941 Progress Ave, Scarborough, ON M1G 3T8, Canada Website: www.centennialcollege.ca Email: [email protected] Hotline: 416-289-5300 Năm thành lập 1966 Loại trường Cao đẳng Học phí – Chứng chỉ, cao đẳng, sau Đại học: $11,400/năm – Cử nhân: $15,500/năm Điều kiện tuyển sinh – Sinh viên theo học tại Centennial College

Đọc thêm

CAPILANO UNIVERSITY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Capilano University Quốc gia: Canada Địa chỉ: 2055 Purcell Way , North Vancouver, BC V7J 3H5, Canada Website: www.harvard.edu Email: [email protected] Hotline: 604 986 1911 Loại trường Đại học công lập Điều kiện tuyển sinh – Tốt nghiệp THPT – Trình độ tiếng Anh tốt để đọc hiểu các bài giảng, tham gia các buổi thảo luận…

Đọc thêm

CANADORE COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Canadore College of Applied Arts and Technology Quốc gia: Canada Địa chỉ: 100 College Drive, North Bay, ON P1B 8K9, Canada Website: 100 College Drive, North Bay, ON P1B 8K9, Canada Email: [email protected] Hotline: 705.474.7600 ext. 5123 Năm thành lập 1967 Loại trường Cao đẳng Học phí $16,000/năm Điều kiện tuyển sinh IELTS 6.5. hoặc TOEFL

Đọc thêm

CANADIAN COLLEGE

THÔNG TIN CHUNG Trường: Canadian College Quốc gia: Canada Địa chỉ: 1050 Alberni St., Vancouver, British Columbia, Canada Website: www.canadiancollege.com Email: [email protected] Hotline: 604-688-9366 Loại trường Cao đẳng Điều kiện tuyển sinh Học sinh phải tốt nghiệp THPT. IELTS: 5.5 hoặc tương đương Học phí $260 – $565/tuần Năm thành lập 2008 GIỚI THIỆU TRƯỜNG Trường Canadian College tọa lạc

Đọc thêm

BODWELL HIGH SCHOOL

THÔNG TIN CHUNG Trường: Bodwell High School Quốc gia: Canada Địa chỉ: 955 Harbourside Drive, North Vancouver, BC V7P3S4, Canada Website: www.harvard.edu Email: [email protected] Hotline: 604-998-1000 Loại trường Trung học tư thục Điều kiện tuyển sinh Học  sinh có điểm số 3 năm học gần nhất từ 7.5 trở lên. Vượt qua kỳ phỏng vấn với nhà trường Học phí

Đọc thêm

BIRMINGHAM INTERNATIONAL COLLEGE OF CANADA

THÔNG TIN CHUNG Trường: Birmingham International Collegiate of Canada (BICC) Quốc gia: Canada Địa chỉ: : 90 Eglinton Ave. West, Floor 2
Toronto, Canada. Website: www.bicc-edu.com Email: [email protected] Hotline: +1 416.481.8866 Loại trường Trung học phổ thông tư thục Ngày khai giảng Tháng 1, 4, 7, 9 Học phí CAD 17,600/năm GIỚI THIỆU TRƯỜNG Birmingham International Collegiate of Canada (BICC) là

Đọc thêm

ASSINIBOINE COMMUNITY COLLEGE

THÔNG TIN CHUNG Trường: Assiniboine Community College Quốc gia: Canada Địa chỉ: 1430 Victoria Ave E, Brandon, MB R7A 2A9, Ca-na-đa Website: www.assiniboine.net Email: [email protected]   Hotline: 204.725.8701 Loại trường Cao đẳng công lập Điều kiện tuyển sinh Tốt nghiệp THPT IELTS 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc TOEFT iBT 79 (không có band nào dưới 18). Học

Đọc thêm

ALGONQUIN COLLEGE

THÔNG TIN CHUNG Trường: Algonquin College Quốc gia: Canada Địa chỉ: 1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, Ontario, Canada Website: 1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, Ontario, Canada Hotline: 613-727-4723 Năm thành lập 1967 Loại trường Cao đẳng Ngày khai giảng Tháng 1, 5, 9 Học phí $16,000/năm Điều kiện tuyển sinh Có điểm IELTS 6.0 ở tất cả các kĩ năng hoặc có

Đọc thêm

AGRICULTURAL CAMPUS OF DALHOUSIE UNIVERSITY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Agricultural Campus of Dalhouse University Quốc gia: Canada Địa chỉ: 62 Cumming Dr, Truro, NS B2N 5E3, Canada Website: www.dal.ca/faculty/agriculture.html Email: [email protected]  Hotline: (902) 494-2450 Loại trường Đại học công lập Ngày thành lập 1818 Điều kiện tuyển sinh Tiếng Anh: TOEFT l ibt 90 hoặc IELTS 6.5 hoặc Canadian Academic English Assessment (CAEL) 70. Tốt

Đọc thêm

COLLEGE OF NEW CALEDONIA

THÔNG TIN CHUNG Trường: College of New Caledonia Quốc gia: Canada Địa chỉ: 3330 22 Ave, Prince George, BC V2N 1P8, Canada Website: www.cnc.bc.ca Email: [email protected] Hotline: (250) 562-2131 Loại trường Cao đẳng Năm thành

Đọc thêm

CENTENNIAL COLLEGE

THÔNG TIN CHUNG Trường: Centennial College Quốc gia: Canada Địa chỉ: 941 Progress Ave, Scarborough, ON M1G 3T8, Canada Website: www.centennialcollege.ca Email: [email protected] Hotline: 416-289-5300 Năm thành lập 1966 Loại trường Cao đẳng Học phí

Đọc thêm

CAPILANO UNIVERSITY

THÔNG TIN CHUNG Trường: Capilano University Quốc gia: Canada Địa chỉ: 2055 Purcell Way , North Vancouver, BC V7J 3H5, Canada Website: www.harvard.edu Email: [email protected] Hotline: 604 986 1911 Loại trường Đại học công lập Điều

Đọc thêm

CANADIAN COLLEGE

THÔNG TIN CHUNG Trường: Canadian College Quốc gia: Canada Địa chỉ: 1050 Alberni St., Vancouver, British Columbia, Canada Website: www.canadiancollege.com Email: [email protected] Hotline: 604-688-9366 Loại trường Cao đẳng Điều kiện tuyển sinh Học sinh phải

Đọc thêm

BODWELL HIGH SCHOOL

THÔNG TIN CHUNG Trường: Bodwell High School Quốc gia: Canada Địa chỉ: 955 Harbourside Drive, North Vancouver, BC V7P3S4, Canada Website: www.harvard.edu Email: [email protected] Hotline: 604-998-1000 Loại trường Trung học tư thục Điều kiện tuyển

Đọc thêm

ASSINIBOINE COMMUNITY COLLEGE

THÔNG TIN CHUNG Trường: Assiniboine Community College Quốc gia: Canada Địa chỉ: 1430 Victoria Ave E, Brandon, MB R7A 2A9, Ca-na-đa Website: www.assiniboine.net Email: [email protected]   Hotline: 204.725.8701 Loại trường Cao đẳng công lập Điều kiện

Đọc thêm

ALGONQUIN COLLEGE

THÔNG TIN CHUNG Trường: Algonquin College Quốc gia: Canada Địa chỉ: 1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, Ontario, Canada Website: 1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, Ontario, Canada Hotline: 613-727-4723 Năm thành lập 1967 Loại trường Cao đẳng Ngày

Đọc thêm
Close Menu