DỊCH VỤ CHO CÁC ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

Và InStulink luôn đồng hành cùng bạn

Thư ngỏ

DỊCH VỤ CHO CÁC ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

InStuLink cung cấp các dịch vụ cho đối tác nước ngoài muốn phát triển dịch vụ tại Việt Nam, với các hoạt động

Tổ chức hội thảo tuyển sinh trực tiếp và triển lãm giáo dục

Làm đại diện cho các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức khác tại Việt Nam

Hỗ trợ các đơn vị giáo dục triển khai chương trình và tìm kiếm đối tác tại Việt Nam.

Liên hệ với chúng tôi


Please fill in all of the required fields
Call Now